Zpětný odběr baterií

NAPLŇUJEME OČEKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ I STANDARDY KVALITY. TO VŠE PŘI DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH ZÁKONNÝCH NOREM. 

Zpětný odběr a recyklace podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou plněny prostřednictvím Elektrowin a.s./Ecobat s.r.o.